Visie & missie

Bij de Handjes is een kinderopvang waar we kinderen zoveel mogelijk kind willen laten zijn. Dit doen we door hen een huiselijke omgeving te bieden, waarin warmte en plezier een belangrijke plek innemen. De natuur, dieren en maatschappij krijgen veel aandacht, hierdoor kan het kind zich ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en sociaal individu.

Onze missie is om kinderopvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit met oog voor de behoeften en belangen van kinderen en ouders. Bij de Handjes kinderopvang biedt kinderen een stimulerende, veilige omgeving, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij bieden ouders de mogelijkheid om zorg, werk of studie op een flexibele manier te combineren. Samen met ouders creëert Bij de Handjes een leefomgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de thuissituatie.