Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Bij de handjes Kinderopvang vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak.
Moniek Schuiling-Braams coacht vanaf Mei 2024 alle pedagogisch medewerksters.
De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen Bij de Handjes van de medewerkers op pedagogisch gebied.
Bij de verdeling van de coachings-uren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. Bij de bepaling van het exacte aantal coachings-uren per pedagogisch medewerker houden we rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers.  In overleg met de pedagogisch medewerker en eigenaresse Sabine Niemeijer wordt besloten op welke pedagogische vaardigheden gecoacht worden en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden. 
Afhankelijk van de behoeftes worden er diverse vormen van coaching aangeboden:
  • Individuele coaching gesprekken
  • Coaching tijdens het werken op de groep
  • Vaardighedentraining
  • Teamcoaching en/of intervisie
  • Video Interactie Begeleiding
Elke 6 weken vind er team-coaching plaats en wordt er aandacht besteedt aan het beleid tijdens de teamvergaderingen. U kunt onder aan de pagina onze jaarplanning van 2023 inzien zodat u kunt zien wat er zoal gedaan is.

 

Coachplan-pdf-website-