Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Bij de handjes Kinderopvang vindt het belangrijk dat de medewerkers goed kunnen inspelen op de behoefte van het kind en dat zij de kinderen een plek bieden waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
De kwaliteit van de kinderopvang wordt voor een belangrijk deel bepaald door de pedagogisch medewerkers. Daarom besteden wij continu aandacht aan de ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers op pedagogisch vlak.
Eind 2020 heeft een van onze pedagogisch medewerksters Marjan Van Wijngaarden haar diploma gehaald voor de opleiding Pedagogisch coach en beleidsmedewerker bij Timpaan onderwijs in Assen. Marjan Van Wijngaarden coacht vanaf 2021 alle pedagogisch medewerksters.
De pedagogisch beleidsmedewerker is gericht op het actualiseren, (door)ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen Bij de Handjes van de medewerkers op pedagogisch gebied.
Bij de verdeling van de coachings-uren per pedagogisch medewerker zorgen we ervoor dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt. Bij de bepaling van het exacte aantal coachings-uren per pedagogisch medewerker houden we rekening met de vakvolwassenheid van de betreffende pedagogisch medewerkers.  In overleg met de pedagogisch medewerker en eigenaresse Sabine Niemeijer wordt besloten op welke pedagogische vaardigheden gecoacht worden en in welke vorm deze coaching wordt aangeboden. 
Afhankelijk van de behoeftes worden er diverse vormen van coaching aangeboden:
  • Individuele coaching gesprekken
  • Coaching tijdens het werken op de groep
  • Vaardighedentraining
  • Teamcoaching en/of intervisie
  • Video Interactie Begeleiding
Elke 6 weken vind er sowieso team-coaching plaats en wordt er aandacht besteedt aan het beleid tijdens de teamvergaderingen. We plaatsen hier regelmatig een samenvatting van wat er de afgelopen tijd gedaan is aan coaching. Ook kunt u onder aan de pagina onze jaarplanning van 2021 inzien zodat u kunt zien wat er zoal gedaan is.

In de maand januari 2022 zijn we weer goed van start gegaan.


Doordat Dominique in december het team is komen versterken, leek het ons een goed idee om wat aandacht te besteden aan het pedagogisch beleidsplan door middel van een leuke kahoot.Dit is een interactieve quiz die van te voren gemaakt wordt met het onderwerp wat je bespreekbaar wilt maken. Dit doen we ook wel eens op de bso met de kinderen alleen dan uiteraard met andere onderwerpen zoals een dieren of disneyquiz bijvoorbeeld.
Alle deelnemers maken teams en spelen dan interactief via het digibord of laptop en via hun telefoon/tablets de quiz. Er wordt een vraag gesteld en ze kunnen dan via meerkeuze antwoorden strijden tegen elkaar. Zo kun je op een leuke manier het beleid bespreken en loop je samen tegen dingen aan die misschien toch anders zouden moeten en dan aangepast kunnen worden.
Daarna hebben we nog een leuk spel gespeeld, Situatie sparren. Hierbij bespraken we via kaartjes een aantal herkenbare casussen die je tegen zou kunnen komen op de werkvloer. Deze gaan over situaties op de groep, de omgeving, tussen de pedagogisch medewerkers, en het kind. Zo kun je op een hele leuke manier situaties bespreekbaar maken.

planning-coaching-en-beleid-2021