Nieuws

Wist u dat:

Annemiek haar verlof weer is afgelopen? Donderdag 18 november zal ze haar eerste werkdag weer hebben. Annemiek haar werkdagen zijn de dinsdag, donderdag en vrijdag. We zijn blij dat Annemiek weer terug is!

Amber in verwachting is van haar eerste kindje? Op 20 april is ze uitgerekend van een jongetje!

Wij een nieuwe collega erbij hebben? Dominique begint per 1 december. Haar werkdagen worden de maandag, woensdag en vrijdag. Dominique zal voornamelijk werken op het kinderdagverblijf.

Wij woensdag 1 december samen met jullie sinterklaas willen vieren? Dit jaar komt sinterklaas in de straat van de kinderboerderij! Ouders en kinderen kunnen in de auto door een Drive Thru rijden om zo te genieten van de sint en zijn pieten. Omdat dit een hele organisatie is, zouden wij graag voor het einde van de week willen weten welke kinderen en ouders een bezoekje komen brengen aan de Drive Thru. Wij vieren dit feestje tussen 15.00 en 17.00 uur en zullen werken met vaste tijden aangezien er anders een file ontstaat op de doorgaande weg. Wat kun je tijdens de drive thru verwachten? Bakpieten, muziekpieten, een meet een greet met de pieten, een show van piet en Ozosnel en natuurlijk mogen de kinderen een cadeautje uitzoeken bij sinterklaas! Wij geven de aanmeldingen door aan de cadeautjes piet. Als kinderen niet zijn aangemeld dan is er geen cadeautje.

Wij het heel fijn vinden als wij op tijd weten wanneer de kinderen vakantie hebben? Mochten er al vakanties bekend zijn dan horen wij dit graag.

De kinderboerderij elke dag geopend is van 10.00 tot 18.00 uur voor alle kinderen en ouders van Bij de Handjes? Mocht je een keer iemand mee willen nemen van buitenaf dan mag dit natuurlijk ook, maar dit mag alleen als klanten van Bij de handjes erbij zijn!

De peuters bij ons na het broodje eten gaan slapen? Dit is ongeveer vanaf 12.00 uur. In situaties van een slechte nacht of een drukke dag ervoor kunnen wij natuurlijk wel een keer een uitzondering maken. Door wisselende slaaptijden over de gehele ochtend kunnen wij het peuterprogamma niet goed draaien.

Wij een poosje geleden een formulier hebben verstuurd voor de Peuter en Bso fotogroepsapp? Deze is door een aantal ouders niet helemaal juist gelezen en niet ingeleverd. In de bijlage nogmaals het formulier met het verzoek deze in te vullen en bij ons in te leveren.

Wij op zoek zijn naar een nieuw oudercommissielid? Yvonne Tebbertman heeft de oudercommissie verlaten omdat Marit en Justin inmiddels oud genoeg zijn om alleen thuis te zijn. Onze voorkeur gaat uit naar een ouder van het kinderdagverblijf (babygroep) omdat er geen ouders van kinderen in de leeftijd van 0-2 jaar meer in de oudercommissie zitten. De oudercommissie heeft een adviserende rol. Het gaat ongeveer om 4 tot 5 vergaderingen per jaar. Lijkt jou dit leuk? Dan mag je je aanmelden via de mail. Als je vragen of opmerkingen hebt kun je de oudercommissie bereiken via ocbijdehandjes@yahoo.com

Wij op woensdag voorafgaand aan de nieuwe week een kind en personeelsplanning maken? Ouders met een flexibel contract kunnen op uiterlijk woensdagochtend de uren voor de week erop doorgeven. We krijgen vaak in de huidige week of op de dag zelf nog de vraag of kinderen extra kunnen komen of langer kunnen blijven. Dit kan alleen als het qua kind/leidster ratio kan. In overleg proberen we altijd te kijken of er een leidster langer kan blijven of extra kan komen maar dit is niet altijd mogelijk.

De tarieven per 1 januari met 2.0% stijgen? Dit is 1.49% meer ten opzichte van de landelijke stijging. Wij hebben hier voor gekozen omdat voor ons de kosten ook stijgen. De kosten voor de boodschappen, energiekosten en de personeelskosten gaan enorm omhoog. Ook moeten er nog een aantal leidsters een bijscholing volgen om zo de kwaliteit van onze kinderopvang hoog te blijven houden en om ons aan de eisen van de IKK wet te kunnen houden. Gelukkig gaat de kinderopvangtoeslag voor alle ouders ook omhoog waardoor het voor ouders een stuk goedkoper gaat worden.