Nieuws

 • Wist u dat:

 • Wij vanaf 8 februari gedeeltelijk weer open mogen? Hier zijn wij heel erg blij mee! Wij hebben alle kinderen enorm gemist en willen graag weer voor iedereen klaar staan! De kinderen van de BSO mogen helaas nog niet komen spelen. Voor de ouders en kinderen die recht hebben op noodopvang bieden wij wel voor/naschoolse opvang en vakantieopvang aan.
 • Wij de beslisboom hanteren en de adviezen en regels opvolgen van de rijksoverheid? Deze kunt u vinden onder het tabblad Contact en Info – Corona.
 • Er voor sommige kinderen misschien het een en ander veranderd is in hun dagelijks ritme/schema? Wij daarom aan alle ouders willen vragen ons via de mail of whatapp op de hoogte te stellen als er veranderingen zijn zodat wij hierop voorbereid zijn. 
 • Onze Stagiaire Chantal in haar laatste jaar is overgestapt naar de BBL opleiding? Ze mag nu als pedagogisch medewerkster (boventallig) meedraaien op de groep. Chantal moet nog tot juli 2021 naar school waar ze dan als het goed is haar diploma in ontvangst mag nemen en dan mogen wij haar als collega verwelkomen!
 • Er een nieuw oudercommissielid plaats heeft genomen in de oudercommissie? De volledige oudercommissie stelt zich opnieuw aan u voor. Deze pagina kunt u vinden onder het tabblad Voor ouders/Oudercommissie.
 • Marjan in oktober 2020 haar diploma behaald heeft als pedagogisch coach/beleidsmedewerker? Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach ontwikkel je samen met het team het pedagogisch beleid van de organisatie en leg je uit hoe pedagogisch medewerkers dit in praktijk kunnen uitvoeren. Daarnaast coach je je medewerkers aan de hand van individuele en groepsgerichte coachingsplannen. Hierbij heb je oog voor de individuele behoeften en leerpunten van de medewerkers, want iedereen werkt op een andere manier.
 • Wij niet stil hebben gezeten tijden deze lockdown? Zo hebben wij alle knutsel en VVE activiteiten voor het hele jaar voorbereid, heeft Marjan zich bezig gehouden met het coachen van alle pedagogisch medewerksters door middel van videocoaching  en is hun kennis over de protocollen en het beleidsplan getest door middel van een eigen gemaakte quiz! Ook hebben alle leidsters een online informatie/inspiratie bijeenkomst gevolgd over ouderbetrokkenheid in de kinderopvang/onderwijs. Dit was een initiatief van de gemeente Aa &Hunze.
 • Wij na de voorjaarsvakantie starten het thema Holletje Bolletje Lente? Als de kinderen het leuk vinden om hier zelf iets over te vertellen of iets mee te willen nemen m.b.t. dit thema, dan vinden wij dit natuurlijk erg leuk!
 • Wij het heel fijn vinden dat wij op tijd weten wanneer de kinderen vakantie hebben? Mochten er al vakanties bekend zijn dan horen wij dit graag.
 • Alle kinderen van 0-4 jaar 2 keer per jaar geobserveerd worden? Ouders krijgen het observatieboekje dan mee naar huis om thuis rustig te lezen hoe hun kind zich bij ons ontwikkeld. We bieden naderhand altijd ruimte aan voor een oudergesprek aan de hand van de observatie. Wij willen ouders vragen om de boekjes na het lezen weer terug te brengen, zodat we ze niet kwijt raken.
 • Onze collega Annemiek samen met haar partner aankomende zomer hun 1e kindje verwachten? Wij dit ontzettend leuk vinden? Wij wensen haar een fijne zwangerschap toe!
 • Bijna alle collega’s hun certificaat werken met baby’s hebben mogen ontvangen?