Peuterspeelzaal

Onze peutergroep is voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Kinderen krijgen professionele, liefdevolle zorg en aandacht en leren hoe zij samen kunnen spelen, ontdekken en ook rekening houden met elkaar.

Kinderen ontwikkelen zich tijdens de dreumes-, peuter-, kleuter -en volgende jaren steeds verder. Op de peutergroep worden de lichamelijke, emotionele en sociale vaardigheden van uw peuter op een natuurlijke, speelse manier gestimuleerd. Kinderen leren met elkaar omgaan, lekker met elkaar te spelen, maar ook de eerste beginselen van taal en rekenen.

Er wordt gewerkt met het totaalprogramma Piramide. De pedagogisch medewerkers geven ieder kind zo veel mogelijk de ruimte om zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze peutergroep. Onze peuterspeelzaal biedt een goede voorbereiding op het kleuteronderwijs en geeft peuters vertrouwen en houvast bij hun spannende volgende stap: groep 1!

Peuters hebben behoefte aan structuur waardoor ze zich veilig voelen. De ochtend verloopt dan ook via een vaste structuur. Na binnenkomst zwaaien we papa of mama uit bij het raam. Dan kiezen we iets leuks van de tafel;  een puzzel, een spelletje, bouwen met de blokken, kleuren of kleien. Daarna mogen alle kinderen vrij spelen in de hoeken of lekker een boekje lezen op de bank in de leeshoek.

Om kwart over 9 zingen we het opruim-lied en gaan we met z’n allen opruimen. Daarna gaan we in de kring en zingen we het goedemorgen-lied. We noemen alle namen en wensen elkaar goedemorgen. We bespreken wat er die dag gaat gebeuren middels de dagritme kaarten en vaak volgt er een leuke activiteit van het VVE programma Piramide, of we lezen een boekje met elkaar. Meer informatie over het totaalprogramma Piramide kunt je vinden onder het kopje VVE.

Daarna gaan we plassen, schone luiers geven en handen wassen. We stimuleren de kinderen al vroeg om te oefenen op de wc.

Vervolgens gaan we met z’n allen aan tafel om fruit te eten. We zingen het liedje smakelijk eten en daarbij eten we verschillende stukjes vers fruit en drinken we ranja, thee of water. We kletsen tijdens het eten gezellig met elkaar en zingen na het eten vaak nog liedjes. Dit vinden wij en de kinderen erg gezellig en het stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen. Af en toe pakken we de muziekinstrumentjes erbij wat het feestje helemaal compleet maakt voor de kinderen.

Na het eten mogen de kinderen hun jas aantrekken en naar buiten gaan. We stimuleren de kinderen zelf de jas en de schoenen aan te doen. We gaan als het even kan elke dag naar buiten met de kinderen. We hebben een grote tuin met veel speelruimte en speelgoed voor de kinderen. Buiten spelen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. We gaan regelmatig fietsen met de kinderen in onze bakfietsen en we zijn erg vaak te vinden bij de kinderboerderij van Bij de Handjes. Ook knutselen we regelmatig iets leuks met de kinderen aan de hand van thema’s.

Tegen 11 uur zingen we het opruim-lied en gaan we gezamenlijk opruimen. Daarna nog even in de kring voor een verhaaltje en het afsluiten van de ochtend.

Dan aan tafel voor de lunch. De meeste kinderen blijven lunchen en een aantal kinderen wordt voor de lunch opgehaald. Er is voor alle ouders een goede overdracht van wat hun kind heeft beleefd die dag. Alle oudste peuters die ook s’middags blijven, gaan spelen op de peutergroep. Alle jongste peuters van 2 tot 2,5 jaar gaan naar het kinderdagverblijf. Zo is er voldoende aandacht en begeleiding wat past bij de behoefte en leeftijd van de kinderen.

De peutergroep is tijdens de schoolvakanties en erkende feestdagen gesloten.