Oudercommissie

Sinds 2019 zijn we gestart met de Oudercommissie voor onze Kinderopvang Bij De Handjes. Deze oudercommissie is in het leven geroepen zodat ouders meer inspraak krijgen op het beleid van de kinderopvang. Als ouder heeft u misschien wel eens vragen waarmee u niet meteen naar de directie of de leidsters wilt stappen. Dan kunt u altijd terecht bij onze oudercommissie (OC). Wij behartigen namelijk uw belangen bij de opvang. Onze oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de opvang van Bij De Handjes gaan. De belangrijkste verantwoordelijkheid van onze oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Onze oudercommissie komt ongeveer 4x per jaar tezamen om alle binnengekomen punten te bespreken.

U kunt ons bereiken via: ocbijdehandjes@yahoo.com